^ Back to Top

 

Wycieczka do „Stolicy Pyrlandii”

      Po długim - prawie półrocznym wyczekiwaniu, uczniowie klasy Vb Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, doczekali się wymarzonej i wygranej wycieczki do Poznania. Podczas realizacji projektu „Breńska Pyrlandia” między innymi gotowali i smażyli oraz smakowali wszystko, co z „poznańskich pyrek” pochodziło.

     Wyruszyli we wtorkowy poranek, dnia 4 czerwca 2019 r. a wrócili późnym popołudniem, ponieważ  najpierw zwiedzali poznańskie Nowe ZOO a w drodze powrotnej wstąpili do Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. W ZOO poznali rzadkie gatunki światowych zwierząt oraz ich życie i opiekę nad nimi. A w Szreniawie zaciekawiła ich historia i współczesność rolnictwa oraz przemysłu rolno – spożywczego dawniej i dziś. Celem wycieczki było też kształtowanie i wpajanie zasad grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej oraz pogłębianie klasowych więzi koleżeńskich. Uczniowie wszystkie cele zrealizowali celująco.

Do domu wrócili z bogatym zasobem nowej wiedzy i bagażem miłych wspomnień.

Dorota Wolniczak