^ Back to Top

 

Konkurs plastyczny - Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz

Pod takim hasłem uczniowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy zbiorowej pracy, która może mieć formę:

  • logo wraz z hasłem reklamowym
  • plakatu
  • ulotki
  • kartki z kalendarza na dany miesiąc
  • kalendarza całorocznego
  • komiksu

Pracę konkursową należy wykonać na jednej kartce formatu A4, w dowolnej technice. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną klasę do konkursu. W naszej szkole spośród prac wykonanych przez poszczególne klasy wybrano dwie, które zostaną zgłoszone do konkursu. Są to prace:

  • z gimnazjum – klasy II a
  • z zasadniczej szkoły zawodowej – klasy I z

Nagrodą w Konkursie będzie udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu trzech klas − laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z ich opiekunami, w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Teraz trzymamy kciuki za powodzenie zgłoszonych klas.