^ Back to Top

 

WAŻNA INFORMACJA – zmiany od 18 stycznia 2021 r.

 

  • Nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.
  • Autobus szkolny będzie kursował według stałego rozkładu jazdy.
  • Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III będzie funkcjonowała według stałego planu pracy.
  • Dla uczniów klas ósmych mogą być zorganizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 uczniów).
  • Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz I – III branżowej szkoły I stopnia kontynuują naukę zdalną.
  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.