^ Back to Top
today betting odds www.oddstake.com football dropping odds and tips 

„Jak się lepiej uczyć?”

Z inicjatywy pedagoga szkolnego 5 października 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Wandą Jankowską - terapeutą Młodzieżowego Centrum Profilaktyki "Alternatywa" w Lesznie na temat: "Jak się lepiej uczyć?". Podczas tego spotkania uczniowie klas I i II gimnazjum poznali formy, metody i techniki nauki.Terapeutka przedstawiła również korzyści wynikające ze systematycznego uczenia się oraz wpływ uzależnień na przyswajanie wiedzy.

E.G.

P1010221P1010224P1010225P1010226P1010230P1010231