^ Back to Top

Spotkanie z terapeutą

   W dniu 22 września 2014 r. odbyło się spotkanie z panią Wandą Jankowską, terapeutą Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” z Leszna. Tematem spotkania były uzależnienia, które mogą stać na drodze do osiągania wyznaczonego celu. W zajęciach uczestniczyła młodzież gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Spotkanie zorganizowano przy współudziale i z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wijewie.  

p1010056p1010062p1010065p1010066p1010067