^ Back to Top

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016

     Tegoroczną uroczystość zakończenia roku szkolnego tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą święta, a następnie wszyscy udaliśmy się do sali gimnastycznej. Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych i przedstawiła najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia uczniów z minionego roku szkolnego.

     Potem nadszedł czas pożegnania się z absolwentami Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Były podziękowania, życzenia i kwiaty. Uczniom z najwyższymi średnimi wręczono świadectwa z wyróżnieniem, a listy gratulacyjne ich rodzicom. Nagrody książkowe otrzymali także uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę podczas zawodów sportowych, konkursów i projektów.  Nagrodzono również młodzież ze 100% frekwencją, zstępujący poczet sztandarowy wraz z werblistą oraz dziewczęta-absolwentki śpiewające w chórze szkolnym. Całą uroczystość upiększały swoim śpiewem wokalistki oraz chór szkolny. Na koniec obejrzeliśmy prezentacje multimedialne przygotowane przez absolwentów naszej szkoły, przedstawiające ich 3-letni okres nauki.  

     Po zakończeniu części oficjalnej młodzież udała się do swoich klas, gdzie wychowawcy wręczyli wszystkim świadectwa i pożegnali się na czas wakacji.

E.G.