Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top
Konkurs   „Najpiękniejszy różaniec”
Mamy miesiąc październik, który jest poświęcony Matce Bożej. Będziemy brali udział w nabożeństwach różańcowych, podczas których rozważamy tajemnice naszego zbawienia.
Z tej okazji zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie samodzielnie różańca świętego.
Pomysłowość nie zna granic!!

Ocena wykonanych różańcy będzie dokonana w dwóch kategoriach: klasy  I- IV oraz V – VII.
Proszę o przynoszenie wykonanych prac konkursowych w dniach  9 – 20 października 2023 roku: uczniowie klas I – III do pani Magdaleny Bajon, a klas IV – VII do pani Anny Walachowskiej. 
Regulamin konkursu znajduje się poniżej.
 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na "Najpiękniejszy Różaniec" wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły.
Celem konkursu:
Rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.
Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VII ZS im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie:
·        Kategoria I- kl. I-IV
·        Kategoria II- kl. V-VII
Temat konkursu: 
Różaniec wykonany w dowolną techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i  oryginalność.
Termin:
Wykonane różańce należy składać u pani A. Walachowskiej i M.Bajon do 20 października 2023 roku. Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
Ocena prac:
Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku listopada.
Wszystkie wykonane różańce będzie można zobaczyć na wystawie w szkole, fb i stronie szkoły.
Organizatorzy: A. Walachowska, M. Bajon