^ Back to Top

Zagrajmy w muzykę - koncert finałowy Akademia Chóralna 

24 czerwca 2018r. Chór Bel Canto Szkół Gminy Wijewo działający przy Branżowej Szkole I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie reprezentował naszą gminę w kraju podczas Koncertu Finałowego Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2018 pt. "Zagrajmy w muzykę" w Filharmonii Wrocławskiej.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Dodać należy iż w/w projekcie chór działa od 2007 roku i pierwszy raz reprezentował szkołę w Koncercie Finałowym Projektu Śpiewająca Polska pt. "Kocham Cię, Polsko" w 2008 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W styczniu 2018 roku kolejny raz nasz chór znalazł się w gronie pięciu wybranych chórów w Polsce wytypowanych przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu do udziału w Koncercie Finałowym Akademii Chóralnej. To wyróżnienie wiązało się z bardzo intensywną, półroczną pracą chórzystek i dyrygenta. Pierwsze przygotowania do koncertu rozpoczęły się już w czasie ferii zimowych. Były to trzydniowe warsztaty chóralne z udziałem pani kurator projektu Jowitą Augustyniak. Później wytężona praca do późnych godzin popołudniowych każdego miesiąca. Wielka motywacja, samozaparcie w dążeniu do celu, solidna, rzetelna praca oraz wiara we własne możliwości pozwoliły pokonać wszystkie trudności związane z przygotowaniem repertuaru koncertowego.

Podczas koncertu wykonaliśmy Suitę "Zagrajmy w muzykę" na chóry dziecięce skomponowane przez p. Jana Krutula do tekstów Macieja Papierskiego. W skład suity wchodziło 9 pieśni wielogłosowych, w tym utwory polichóralne (na kilka chórów) z partiami solistów i grup solistów o współczesnych współbrzmieniach. Każda z pieśni uczyła: mądrości życia, wskazywała wartości istotne i ważne w naszej ziemskiej wędrówce oraz jak godnie, z bagażem pięknych, czystych, kolorowych czynów, które może dać każdemu człowiekowi muzyka, odejść z tego świata.

Koncert Finałowy wiązał się z naszym pięciodniowym pobytem we Wrocławiu:

22 czerwca - wyjazd do Wrocławia.

23 czerwca - całodniowa próba pięciu chórów w filharmonii z kompozytorem i dyrygentem Janem Krutulem oraz z towarzyszeniem orkiestry Leopoldinum  Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

24 czerwca - próba generalna + Koncert Finałowy w filharmonii w oprawie w/w orkiestry i pod batutą Jana Krutula.

25 - 26 czerwca - całodniowe, profesjonalne nagrania studyjne repertuaru koncertowego, nadal z towarzyszeniem w/w orkiestry i pod batutą uwielbianego przez wszystkich chórzystów p. Jana Krutula.

Składam wyrazy wielkiego uznania i szacunku dla postawy naszych chórzystek, które wzorowo reprezentowały nas podczas wszystkich działań (prób, koncertu, nagrań) - każdego dnia pracowały na 100 %. KOCHANE - ZAWSZE BYŁAM I JESTEM Z WAS DUMNA. Dziękuję wszystkim GOŚCIOM przybyłym na nasz koncert do Wrocławia. Wasza obecność, gromkie brawa, słowa uznania, kwiat róży, wzruszenie ze łzą w oku utwierdzają nas w przekonaniu iż warto dalej poświęcać się muzyce. Dziękuję Rodzicom chórzystek za motywowanie dziewczynek do intensywnej pracy, za cierpliwość i wyrozumiałość dla intensywności naszych spotkań (prób), za cierpliwość w kompletowaniu dokumentacji personalnej każdej chórzystki, za OBECNOŚĆ NA KONCERCIE. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom z pracy, Rodzinie za wspieranie dobrym słowem, za wyrozumiałość w okresie naszych przygotowań do koncertu, za to, że służyliście WIELKĄ pomocą, dziękuję za Waszą OBECNOŚĆ NA KONCERCIE. Pani dyrektor Barbarze Wilińskiej oraz pani Dorocie Pytlik dziękuję za poświęcony nam czas, opiekę sprawowaną nad chórem w czasie naszego pięciodniowego pobytu we Wrocławiu, za życzliwą postawę, uśmiech oraz dumę w Waszych oczach.

 

                                                                                                                              dyrygent - Alina Nowak