^ Back to Top

 

XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

W dniu 13 października przypada XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, ustanowiony przez ONZ w grudniu 1989 roku. 

Zespół Szkół w Brennie włączył się do kampanii informacyjnej pod hasłem „XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof” organizowanej przez Fundację Gotowi.org we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych (UNDRR).

W kampanii udział wzięli uczniowie klas: VII, VIII i Iz. Podczas zajęć zostali oni zapoznani z prezentacją multimedialną przedstawiającą niektóre katastrofy naturalne, z uwzględnieniem tych, które w coraz gwałtowniejszej formie mają miejsce na terytorium Polski. Podjęty został również temat zmian klimatycznych, jako źródła większości katastrof naturalnych oraz działań, jakie każdy może podjąć by ograniczyć ich negatywne skutki i być przygotowanym na ich pojawienie się.

Na zakończenie wszyscy uczniowie wypełnili anonimowe ankiety pt. "Bądźmy gotowi, nie dajmy się".

 Sławomir Klamka