^ Back to Top

Z kart kroniki szkoły w Zaborówcu cz. 2

   Karty kroniki szkoły w Zaborówcu skrywają wiele ciekawych informacji dotyczących życia nie tylko szkoły i uczniów ale również społeczności wiejskiej Zaborówca. Pod datą 26 grudnia 1932r. przeczytać możemy:

   „W drugie święto Bożego Narodzenia dzieci szkolne wespół z członkami tutejszego Koła Śpiewu „Lutnia” urządziły przedstawienie gwiazdkowe wystawiając sztukę w jednym obrazie p.t. „Gąski sierotki Marysi” według Marii Konopnickiej. Dzieci wystąpiły w strojach łowieckich, budząc tem ogólny zachwyt, a wykonaniem ról sprawiły zadowolenie widzom, jak i również rodzicom i szkole. Członkowie miejscowego Koła Śpiewu „Lutnia” wystawili w tym samym dniu dwie sztuki: „Bez ten święty opłatek” i „Prządka pod krzyżem”. Sala wypełniona była po brzegi nie tylko publicznością miejscową, ale i zamiejscową.”

   Fotografia przedstawia młodocianych aktorów wraz z kierownikiem szkoły - nauczycielem Panem Józefem Stępczakiem.

Źródło: Kronika Szkoły w Zaborówcu (1905-1939), opracowanie Ewelina Gąda

 mlodociani aktorzy