^ Back to Top

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa

Data

Cele

12 września 2018r.

 

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną (propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

3. Wybór Rady Rodziców.

4. Sprawy organizacyjne klasy i szkoły.

5. Przedstawienie rodzicom uczniów klasy VIII informacji dotyczącej egzaminu ósmoklasisty. 

24 października 2018r.  

Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

5 grudnia 2018r.   Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
11 stycznia 2019r.

1. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.

2. Przedstawienie rodzicom uczniów klasy VIII informacji dotyczącej egzaminów zewnętrznych. 

20 marca 2019r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
8 maja 2019r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

5 czerwca 2019r.

Powiadomienie rodziców o ocenach przewidywanych. 

 

 Branżowa Szkoła I stopnia

Data

Cele

12 września 2018r.

 

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną (propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Zapoznanie rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. 

3. Wybór Rady Rodziców.

4. Sprawy organizacyjne klasy i szkoły.
24 października 2018r.  

Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

5 grudnia 2018r.   Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
11 stycznia 2019r.

1. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.

2. Przedstawienie rodzicom uczniów klas III gimnazjum i III ZSZ informacji dot. egzaminów zewnętrznych. 

20 marca 2019r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
8 maja 2019r.  Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
5 czerwca 2019r. Powiadomienie rodziców o ocenach przewidywanych.