^ Back to Top

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Data

Cele

13 września 2017r.

1. Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolną (propozycje planu pracy wychowawcy i tematyka zajęć z wychowawcą, plany dydaktyczne, regulaminy itp.) i miejscem ich udostępniania.

2. Wybór Rady Rodziców.

3. Sprawy organizacyjne klasy i szkoły.
25 października 2017r.

1. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.

6 grudnia 2017r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
26 stycznia 2018r. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej i podsumowanie pracy w I okresie.
11 kwietnia 2018r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.
23 maja 2018r. Przedstawienie informacji dotyczącej zachowania i postępów w nauce uczniów, omówienie spraw bieżących.