^ Back to Top

 

Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy

Duże zagrożenie środowiskowe i zdrowotne powodują metale ciężkie zawarte w ogniwach, dlatego baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym czyli takim, który ze względu na swoje właściwości wymaga specjalnego traktowania.

Społeczność Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie dbając o środowisko przez cały czas zbiera zużyte baterie do specjalnych pojemników. Po ich zapełnieniu odpady przekazywane są do REBA Organizacja Odzysku S.A. Tym razem do recyklingu oddajemy aż cztery pełne kartony zużytych baterii.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się do zbiórki.

Pamiętajmy: stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Zachęcamy do korzystania z pojemników na zużyte baterie znajdujące się w naszej szkole.