^ Back to Top

RODO

Szkoła Podstawowa w Brennie

KLAUZULA INFORMACYJNEJ ZGODNIE Z ART. 13 I 14 RODO

 Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SZKOŁA PODSTAWOWA W BRENNIE, UL. KOŚCIELNA 1, 64-150 WIJEWO reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brennie, ul. Kościelna 1, 64-150 Wijewo;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Dominika Kuśnierka;
  z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, jak również w celu skorzystania ze swoich praw, o których mowa w pkt. 9 niniejszej klauzuli.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody;

3.2  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem;

3.3  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze;

3.4 W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie:

 • 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody;
 • 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji obowiązków i praw przez Administratora;
 • 9 ust. 2 lit. j RODO w niezbędnych celach archiwalnych w interesie publicznym.
 • Szkoła Podstawowa w Brennie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
 • W przypadku pośredniego pozyskiwania danych osobowych, są one przekazywane przez uczniów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Szkoła Branżowa I stopnia

 KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 I 14 RODO

 Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, ul. Kościelna 1, Brenno, 64-150 Wijewo;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek;
  z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, jak również w celu skorzystania ze swoich praw, o których mowa w pkt. 9 niniejszej klauzuli.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody;

3.2  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem;

3.3 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze;

3.4 W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie:

 • 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody;
 • 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji obowiązków i praw przez Administratora;
 • 9 ust. 2 lit. j RODO w niezbędnych celach archiwalnych w interesie publicznym.
 • Branżowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
 • W przypadku pośredniego pozyskiwania danych osobowych, są one przekazywane przez uczniów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.