^ Back to Top

2016/2017

„Jakimi wartościami warto się kierować w życiu.”

Tytuł projektu: „Jakimi wartościami warto się kierować w życiu.”

Opiekun projektu: mgr Anna Walachowska

Uczestnicy projektu: wybrani uczniowie klasy II gimnazjum

Cele projektu

  1. Poznanie wartości, którymi warto kierować się w życiu.
  2. Zaszczepienie potrzeby pracy nad sobą.
  3. Droga poszukiwania ciekawych, wartościowych ludzi.
  4. Szukanie ciekawych sylwetek z kart historii naszych przodków.
  5. Poznanie historii naszej okolicy w czasach II wojny światowej, okresu władzy komunistycznej.
  6. Poszukiwanie swojego wzorca osobowego, poznanie jego historii życia i działania.

Zagadnienia, nad którymi pracowali uczniowie

  1. Zaplanowanie tematyki przedsięwzięcia oraz omówienie i zaplanowane działań, ustalenie zasad pracy.
  2. Zbieranie materiałów, wiadomości historycznych, rodzinnych z okresu II wojny światowej, czasów okresu władzy komunistycznej.
  3. Zbieranie i przedstawienie informacji wybranej sylwetki historycznej.
  4. Wykonanie prezentacji i przedstawienie jej na forum zespołu projektu.

Podsumowanie projektu

Zadaniem projektu było nawiązanie współpracy w grupie pod kierunkiem opiekuna. Każdy uczeń był odpowiedzialny za każdy element projektu, co przyczyniło się do sprawnej realizacji zaplanowanych zadań. Wszyscy uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w planowaniu i realizacji projektu oraz kreatywnością i współpracą w zespole. Zamierzone cele projektu zostały zrealizowane.