^ Back to Top

2014/2015

"Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?"

 

Tytuł projektu: „Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?.”

Opiekun projektu: mgr Sylwia Kolman

Adresaci projektu: uczniowie klasy II i III gimnazjum.

Cele projektu

  1. Poznanie osiągnięć starożytnych Greków: demokracja, religia, architektura, igrzyska olimpijskie, teatr, filozofia, sztuka, historia, kultura.
  2. Poznanie historii starożytnej Grecji.
  3. Nabywanie nowych umiejętności: współpraca w grupie, tworzenie prezentacji multimedialnej.
  4. Umiejętność organizowana pracy.
  5. Praca nad poczuciem własnej wartości.

Podsumowanie projektu

W ramach projektu uczniowie klasy II i III przygotowali prezentacje multimedialną, którą przedstawili w swoich klasach. Cele projektu zostały osiągnięte. Uczniowie poznali historię oraz poszczególne osiągnięcia starożytnych Greków. Mieli możliwość współpracowania w grupie oraz udowodnienia jak wiele zawdzięczamy starożytnym Grekom…