^ Back to Top

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

Uprzejmie informujemy, że spośród ofert na dodatkowe ubezpieczenie uczniów

została wybrana oferta PZU NNW EDUKACJA

Suma ubezpieczenia wynosi 12.000,00 zł

składka roczna 44 zł za ucznia

Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci proszeni są o wpłatę składki

oraz złożenie podpisu na liście osób zgłaszanych do ubezpieczenia

w sekretariacie szkoły do dnia 22 września 2018r.

 

 

Rada Rodziców Branżowej Szkoły I stopnia

Uprzejmie informujemy, że spośród ofert na dodatkowe ubezpieczenie uczniów

została wybrana oferta PZU NNW EDUKACJA

Suma ubezpieczenia wynosi 12.000,00 zł

składka roczna 52 zł za ucznia

Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci proszeni są o wpłatę składki

oraz złożenie podpisu na liście osób zgłaszanych do ubezpieczenia

w sekretariacie szkoły do dnia 22 września 2018r.