^ Back to Top

 Palić, nie palić - oto jest pytanie?

     Komiks pod hasłem „Palić, nie palić -oto jest pytanie?”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno - epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego. Zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu pod hasłem „Palić, nie palić - oto jest pytanie?” na temat profilaktyki palenia tytoniu. Nikola Piasna uczennica klasy Vb, jako jedyna w naszej szkole zgłosiła swój udział w tym konkursie i przygotowała pracę konkursową. Jej komiks spełnił wszystkie kryteria konkursowe i został wysłany do PSSE w Lesznie celem udziału w etapie powiatowym. Za udział w konkursie Pani dyrektor nagrodziła Nikolę dyplomem oraz małym upominkiem.

Gratulujemy Nikoli i trzymamy kciuki za jej komiks na kolejnym etapie konkursu!

Zachęcamy również innych do udziału w ogłaszanych konkursach.

Ewelina Gąda