^ Back to Top

 

Koło Gospodyń Wiejskich z Brenna

w gronie zwycięzców Cyfrowej Majówki

       „Cyfrowa majówka” była konkursem Ministerstwa Cyfryzacji na inicjatywy dla lokalnych społeczności. Chodziło o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło), co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zadanie konkursowe polegało na zgłoszeniu i zorganizowaniu inicjatywy, która promowała społeczeństwo cyfrowe. Na konkurs wpłynęły 142 zgłoszenia z całej Polski. W gronie 25 zwycięzców (10 miejsc I, 7 miejsc II i 8 miejsc III) znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich z Brenna, które zajęło II miejsce. Również społeczność naszej szkoły wzięła udział w tym przedsięwzięciu i dlatego cieszymy się wspólnie osiągniętym sukcesem.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom, którzy zaangażowali się w inicjatywę.

Ewelina Gąda