^ Back to Top

 

Informacja dla Branżowej Szkoły I stopnia w Brennie

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1830) od 19 października 2020 r. w Branżowej Szkole I stopnia w Brennie obowiązuje nauczanie hybrydowe.

Procedury funkcjonowania Branżowej Szkoły I stopnia w Brennie znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dokumentacja szkolna.

Link do procedury: http://zsbrenno.edu.pl/images/dokumentacja/ProceduraHybrydowe.pdf