^ Back to Top

XXIV Konkurs Wiedzy Religijnej

Poznań 2018

Chrystus i my (968-2018)

 

Etap szkolny 9 stycznia 2018r.

 

Obowiązująca literatura:

- Ewangelia wg św. Łukasza rozdz. 6-10

- KKK 857-865

- Historia katedry poznańskiej

 

Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie do dnia 18.12.2017r. u pani Anny Walachowskiej