^ Back to Top

 

"Nauczmy się na pamięć tego kraju ..."

    We wtorek 8 maja 2018 r. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  w naszej szkole odbyła się akademia. Tradycja obchodzenia rocznicy 3 Maja jest wpisana i zakorzeniona w historię narodu polskiego. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja  była 1-szą w Europie, 2-gą na świecie ustawą, która budziła   w narodzie nadzieję na uratowanie zagrożonej niepodległości. Montaż słowno - muzyczny pt "Nauczmy się  na pamięć tego kraju ..." w wykonaniu gimnazjalistów, to nie tylko fragment historii Polski, to także lekcja patriotyzmu, bo naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości.

Bożena Bura