^ Back to Top

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

     19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. O godz. 8:00 w Kościele Parafialnym w Brennie uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli we Mszy Świętej, którą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił Ksiądz Proboszcz Andrzej Sotek. Po mszy wszyscy udali się do sali gimnastycznej. Tam wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Później głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Barbara Wilińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk. Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

     Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, gdyż mury naszej szkoły opuściło aż 72 uczniów. Żegnaliśmy  dwie klasy gimnazjalne, klasę ósmą szkoły podstawowej oraz klasę trzecią zasadniczej szkoły zawodowej. Z rąk pani Dyrektor oraz Wychowawczyń klas absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

     Absolwenci i uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce i godnym naśladowania zachowaniem otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, a ich rodzice odebrali listy gratulacyjne. Nie zabrakło również niespodzianek dla uczniów i absolwentów wyróżniających się w różnych dziedzinach życia szkolnego. 

     Podczas dzisiejszej uroczystości  padło wiele pięknych słów. Podziękowaniom i życzeniom nie było końca. Po nie jednym policzku spłynęły łzy wzruszenia.

     Gdy część oficjalna w sali gimnastycznej dobiegła końca, uczniowie udali się do swoich klas, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne i pożegnali się na czas ferii letnich.

Absolwentom naszej szkoły życzmy powodzenia i wielu sukcesów,

a uczniom mówimy: do zobaczenia po wakacjach!