^ Back to Top

 

 Profilaktyka w szkole

W ramach założeń programu profilaktyczno-wychowawczego w Branżowej Szkole I stopnia wśród wszystkich klas gimnazjum i I ponadgimnazjalnej przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie zostały przeprowadzone 6 grudnia 2017r. warsztaty nt: "Napoje energetyczne - stop! Postaw na naturę!", które poprowadził specjalista terapii uzależnień pan Tadeusz Siciarz. Rodzice i nauczyciele również w tym dniu przed zebraniem na sali gimnastycznej wysłuchali prelekcji na temat szkodliwości napojów energetycznych oraz o nowych sposobach odurzania się dzieci i młodzieży.

                                                                                                                       Dorota Pytlik