^ Back to Top

Z kart kroniki szkoły w Zaborówcu cz. 3

Kolejna odsłona historii zapisanej na kartach kroniki szkoły w Zaborówcu przedstawia nam treści związane z zakończeniem roku szkolnego 1933/1934:

„Dnia 15 czerwca 1934r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 1933/34, na które złożyło się przemówienie, śpiewy i deklaracje dzieci szklonych, rozdanie świadectw i wspólna fotografia całej szkoły, jak również zdjęcie fotograficzne oddz. III-go i IV-go podczas pracy w klasie. Mury szkolne opuściło 7-mioro dzieci, podczas gdy nowych dzieci (rocznik 1927) na  r. szk. 1934/35 przyjęto w dniu zapisu (11/IV 1934) – 6-cioro.

Frekwencja w dniu 15 czerwca 1934 przedstawia się następująco:

Liczba dzieci ogółem 52 (dziewcząt 27, chłopców 25).

oddz. IV

dziewcząt 6

chłopców 5

razem dzieci 11

oddz. III

dziewcząt 8

chłopców 11

razem dzieci 19

oddz. II

dziewcząt 7

chłopców 3

razem dzieci 10

oddz. I

dziewcząt 6

chłopców 6

razem dzieci 12

Ogólny ruch uczniów w r. szk. 1933/34 był następujący: stan w dniu 15 września 1933 – 53 uczniów, w ciągu okresu od dnia 15/IX.33 do dnia 15/IV.34 przybyło 3 uczniów; ubyło z powodu wyprowadzenia się 4 uczniów; stan w dniu 15/IV.34 – 52 dzieci.

Wakacje letnie trwają od dnia 16 czerwca 1934r. włącznie do dnia 19 sierpnia 1934r. włącznie.”

Kierownikiem szkoły i nauczycielem w tym okresie był Pan Józef Stępczak.

Źródło: Kronika Szkoły w Zaborówcu (1905-1939), opracowanie Ewelina Gąda

 naukawklasiegrupowe