Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Wychowanie do życia w rodzinie

   Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” realizowany jest od klasy IV Szkoły Podstawowej. Omawiamy nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka (to stanowi tylko pewną część – po 5 zajęć w oddzielnych grupach), ale przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmujemy zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre, a także mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd.  Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

   Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina
  2. Dojrzewanie
  3. Seksualność człowieka.
  4. Życie jako fundamentalna wartość.
  5. Płodność.
  6. Postawy

   Zajęcia odbywają się na podstawie Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król oraz Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas I – III szkoły branżowej I stopnia „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa Teresy Król.

Specyfika zajęć Wychowania do życia w rodzinie polega na swobodnym wypowiadaniu się uczniów, wyrażania swoich opinii i poglądów. Nauczyciel może odnotować zaangażowanie uczniów na zajęciach w postaci pochwał.

Programy nauczania

Szkoła podstawowa

Branżowa Szkoła I stopnia