^ Back to Top

 
 

Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy

Duże zagrożenie środowiskowe i zdrowotne powodują metale ciężkie zawarte w ogniwach, dlatego baterie po zużyciu stają się odpadem niebezpiecznym czyli takim, który ze względu na swoje właściwości wymaga specjalnego traktowania.

Społeczność Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie dbając o środowisko przez cały czas zbiera zużyte baterie do specjalnych pojemników. Po ich zapełnieniu odpady przekazywane są do REBA Organizacja Odzysku S.A. Tym razem do recyklingu oddajemy aż cztery pełne kartony zużytych baterii.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się do zbiórki.

Pamiętajmy: stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Zachęcamy do korzystania z pojemników na zużyte baterie znajdujące się w naszej szkole.


 

„Nakręcamy się na pomaganie”

Społeczność Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie przez okrągły rok prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek.

Dnia 09.07.2020 r. wszystkie nakrętki zebrane do tej pory przekazaliśmy w ramach akcji „Córeczko, jeszcze będziesz chodzić…” pani sołtys wsi Wijewo Danucie Leśnej, która podjęła się promowania tej akcji w naszej gminie.

Zebrane nakrętki zostaną przekazane na rzecz Liliany Kornaga ze Wschowy, aby pomóc jej zbliżyć się do upragnionego celu, którym jest operacja nóżek.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę.

 Jednocześnie informujemy, że cały czas można przynosić nakrętki do naszej szkoły,

aby wspierać potrzebujących.

Szkolne Koło Wolontariatu


 

 Informacje dla uczniów klasy IIIz branżowej szkoły I stopnia

w sprawie egzaminów czeladniczych.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego - otwórz

Wymagane dokumenty: http://www.irpoznan.com.pl/strona,wymagane-dokumenty-do-egzaminu-czeladniczego.html

Informacja o opłatach: http://www.irpoznan.com.pl/strona,oplaty.html

Pytanie egzaminacyjne: http://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html


  Zakończenie roku szkolnego klasy III BS

 


Zakończenie roku szkolnego klasy VIII SP

26 czerwca 2020r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W trudnym czasie epidemii, w innych jak dotąd warunkach, pożegnaliśmy absolwentów klas: VIII szkoły podstawowej i IIIz szkoły branżowej. W sumie mury naszej szkoły opuściło dzisiaj 31 absolwentów.  W związku z licznymi obostrzeniami spotkaliśmy się w ograniczonym składzie na boisku szkolnym. W uroczystości wzięli udział goście: Wójt Gminy Wijewo – Pan Mieczysław Drożdżyński, Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo - Pani Maria Rąk, Sekretarz Gminy – Pani Aneta Bajon, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Daria Pelant oraz Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, a także przedstawiciele klas żegnających.

Z rąk Pani Dyrektor świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymała uczennica klasy VIII – Oliwia Streluk, a jej rodzice odebrali list gratulacyjny.

Uczniowie zasłużeni w różnych dziedzinach otrzymali  nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Nie zabrakło również niespodzianek dla wszystkich zgromadzonych od absolwentów i od klas żegnających dla absolwentów.   

Podczas dzisiejszej uroczystości  było wiele podziękowań, chwil wzruszeń, padło wiele pięknych słów i życzeń. . Po nie jednym policzku spłynęły łzy wzruszenia.

Absolwentom naszej szkoły życzmy powodzenia i wielu sukcesów,

a uczniom z nadzieją mówimy: Do zobaczenia po wakacjach!

Agata Sadowska - Nędza

 

 


 Podsumowanie konkursu „Zdrowa przekąska”

W ramach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych w kwietniu wśród uczniów naszej szkoły ogłoszony został konkurs na zdrową przekąskę. Zadaniem uczestników było wykonanie zdrowej przekąski i przesłanie zdjęcia potwierdzającego pracę wraz z przepisem. Nagrodę zdobyła Irmina Szyszka z klasy VII, która przygotowała jej ulubiony sok pomarańczowy i deser z nasionami chia, które zawierają witaminy, minerały, przeciwutleniacze oraz kwasy Omega-3. Nasiona te, szczególnie w połączeniu z owocami nie tylko pomagają poprawić kondycję organizmu, ale również mogą być pomocne w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Gratulujemy!

Pedagog: Dorota Pytlik

 Nagrodzony przepis na zdrową przekąskę

 Oto mój ulubiony sok oraz deser:

Sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy

 • 2 duże pomarańcze na jedną szklankę (ja użyłam wyciskarki wolnoobrotowej). 

Deser 

 • 3 łyżeczki nasion chia,
 • mleko lub mleko kokosowe,
 • owoce sezonowe według uznania.

3 łyżeczki nasion chia (szałwia hiszpańska), zalać mlekiem (najlepiej kokosowym), do tego dodać owoce, najlepiej sezonowe. Ja zawsze używam tych, które akurat są w domu, dlatego dzisiaj użyłam: banana, jabłko, pomarańcze i borówki. Ilość  owoców dowolna, ja lubię ich dużo. Taki zestaw zawiera dużo witamin, minerałów i błonnika.

Życzę smacznego tym, którzy skorzystają z mojego przepisu.

Irmina Szyszka

 


 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

KANGUR to popularny międzynarodowy konkurs matematyczny, organizowany również wśród polskich uczniów. W naszym kraju konkursowi patronują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

 • Żaczek – klasy 2 szkół podstawowych,
 • Maluch – klasy 3 i 4 szkół podstawowych,
 • Beniamin – klasy 5 i 6 szkół podstawowych,
 • Kadet – klasy 7 i 8 szkół podstawowych,
 • Junior – klasy I liceów i techników, I-III szkół branżowych,
 • Student – klasy II - III liceów i II – IV techników.

W tym roku wyjątkowo odbywał się zdalnie, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa. Z naszej szkoły brało w nim udział trzech uczniów z klasy III szkoły podstawowej: Olaf Nawrot, Gabriel Wojciech oraz Dominik Drożdżyński, który uzyskał wyróżnienie od organizatora konkursu za bardzo wysoki wynik.

 Gratulujemy i cieszymy się, że rośnie nam nowe pokolenie zdolnych matematyków!


 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) jest to zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadzany jest również wśród osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jako egzamin eksternistyczny dla osób, które co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

23 czerwca br. w naszej szkole przeprowadzony został egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w dwóch wersjach:

 • egzamin zawodowy formuła 2012 – przeprowadzany dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego, do którego przystąpiło dwóch absolwentów naszej szkoły zawodowej oraz dwóch zdających z okręgu kaliskiego,
 • egzamin zawodowy formuła 2017 – do którego przystąpiło dwoje tegorocznych absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Brennie.

Pozostali tegoroczni absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie będą zdawali egzamin czeladniczy organizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Wyniki egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE zdający poznają 31 sierpnia 2020 r.

 


 

 Podziękowanie za udział w 17.edycji Święta Drzewa

 Szanowni Państwo!

   W imieniu Klubu Gaja chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom 17. edycji Święta Drzewa. Dzięki Państwa zaangażowaniu posadziliśmy wspólnie w tej edycji blisko 30 tysięcy drzew i krzewów na terenie szkół i przedszkoli, w parkach miejskich, lasach, na osiedlach i w przydomowych ogrodach. W działania związane z sadzeniem i ochroną drzew zaangażowało się blisko 30 tysięcy osób z 350 podmiotów w całej Polsce – placówki oświatowe, samorządy, nadleśnictwa, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Program Święto Drzewa realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku to szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne  – ochrona i sadzenie drzew. Wspólnie od początku programu posadziliśmy już ponad 900 tysięcy drzew w całej Polsce!

Wszystkim serdecznie dziękujemy za kolejny rok wspólnej pracy!

Zespół Klubu Gaja

 

 


 Egzamin ósmoklasisty w dobie epidemii

            W dniach 16 – 18 czerwca br. odbył się egzamin ósmoklasisty. W tym roku nieco później (pierwszy termin zaplanowany był na 21 – 23 kwietnia 2020r.) i w trochę innych warunkach, ale jak zawsze zgodnie z procedurami i z pełnym zaangażowaniem uczniów i nauczycieli.

Jest to egzamin obowiązkowy i wymagany dla ukończenia szkoły. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma minimalnego progu zdawalności. Wyniki brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkól ponadpodstawowych.

Cały egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uczeń na egzaminie z każdego przedmiotu otrzymuje arkusz egzaminacyjny. Znajdują się tam zadania zamknięte (tylko jedna poprawna odpowiedź do zakreślenia) i zadania otwarte (uczeń samodzielnie pisze odpowiedź). W latach 2019–2021 ósmoklasista zdaje na egzaminie trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy nowożytny.

W naszej szkole w tym roku do egzaminu przystąpiło 16 ósmoklasistów. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewniły uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne przeprowadzenie egzaminu w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska życzyła wszystkim zdającym silnego poczucia własnej wartości, roztropności i skupienia podczas egzaminów, by moment ten, który za kilka lat wspominać uczniowie będą z uśmiechem oraz sentymentem, okazał się pomyślny i owocny.

Wyniki egzaminu poznamy 31 lipca 2020r.

Barbara Wilińska

 


 

Wskazówki przed egzaminem dla ósmoklasistów.

Drodzy Ósmoklasiści!

Na ostatniej prostej przed egzaminem zachęcamy jeszcze do wysłuchania i obejrzenia kilku wskazówek przygotowanych przez współpracowników wydawnictwa Nowa Era. Oto kilka porad pani psycholog i psychoterapeuty Anny Tulczyńskiej:

Egzamin ósmoklasisty – ostatnia prosta cz. I – Stres. Wróg czy przyjaciel? Jak sobie z nim poradzić?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3d18qdwpUl8

Egzamin ósmoklasisty – ostatnia prosta cz. II – Jak skutecznie przygotować się do egzaminu?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OCm7Xh0yuek

Życzymy Wam jasnych umysłów i bardzo dobrych wyników z egzaminów. Powodzenia!

Pedagodzy: Dorota Pytlik i Anna Bożek

 

   


 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Nadszedł czas rozliczenia wpłat na fundusz Rady Rodziców

za rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z regulaminem każdej klasie przysługuje 15% zwrotu z dokonanych wpłat. W związku z sytuacją, w której się znaleźliśmy pieniądze ze zwrotu zostaną przekazane w najbliższym czasie klasie VIII i IIIz . Skarbnikom pozostałych klas pieniądze zostaną wypłacone, gdy wrócimy do szkoły (najprawdopodobniej będzie to nowy rok szkolny).

Wpłaty na fundusz kształtują się następująco:

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dokonane wpłaty,

a w szczególności klasie II i Va Szkoły Podstawowej za 100% odpłatności.

 


 Kochani Uczniowie!

Wasza świetlica szkolna jest już gotowa i czeka na Was. Dojechały stoliki i krzesełka oraz pojemniki do przechowywania zakupione z okazji Dnia Dziecka przez Radę Rodziców.


Składamy gorące podziękowania Radzie Rodziców za ten piękny prezent.

DZIĘKUJEMY!!!


 DZIEŃ DZIECKA

 
Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla Was dwie niespodzianki. Pierwszą są życzenia w formie filmiku. Drugą jest odnowiona świetlica z nowymi szafkami i biurkiem. Czekamy jeszcze na prezent od Rady Rodziców w postaci nowych stolików i krzesełek, które są już w drodze.