^ Back to Top

 

„Z rodziną najlepiej” – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny Wicewojewodą Anetą Niestrawską oraz Kuratorem Oświaty Elżbietą Leszczyńską zaprosili dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. "Z rodziną najlepiej". 

Przedmiotem konkursu było samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas 1-3 i uczniów z klas 4-8. – Głównym celem konkursu było promowanie wartości, jakie niesie za sobą rodzina, ale i rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni najmłodszych Wielkopolan – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. – Konkursy plastyczne pozwalają dzieciom kształcić poczucie estetyki i umożliwiają kreatywne wyrażanie emocji - dodaje.

Na specjalnie w tym celu utworzony adres e-mail, w ciągu dwóch tygodni wpłynęło niespełna 550 prac, z czego blisko 500 spełniało wymogi regulaminowe. Zdecydowaną większość stanowiły prace wykonane przez uczniów klas I-III, było to blisko 60 proc. wszystkich zakwalifikowanych. Prace oceniane były przez Wojewodę Wielkopolskiego, Przewodniczącą Rady Rodziny przy Wojewodzie oraz Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowali: Bartosz Gąda kl. II, Maksymilian Rola kl. Va, Nikola Firlej kl. Va, Julia Budzińska kl. VIa oraz Natalia Dekiert kl. VIb. Mimo, że prace naszych uczniów nie zostały wyróżnione, bardzo dziękujemy za poświęcony czas, przygotowanie prac oraz reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursu.

Oto prace konkursowe przygotowane przez naszych uczniów: