^ Back to Top

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Branżowej Szkole I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

  1. Organizacja pracy:

- wybory samorządów klasowych i przedstawicieli do S.U.,

- przeprowadzenie wyborów przewodniczącego S.U.,

- prowadzenie dokumentacji,

- przepływ informacji: komunikaty, gazetka na korytarzu I piętra, Serwis Internetowy Szkoły,

- prowadzenie zebrań,

- sprawozdania z działalności.

  1. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole:

- reagowanie na wszelkie niebezpieczne sytuacje powstałe w szkole.

  1. Troska o interesy społeczności uczniowskiej:

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczeń-nauczyciel,

- zapewnienie stałego kontaktu z władzami szkoły,

- zorganizowanie dyżurów pomocy koleżeńskiej,

- propagowanie obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,

- udział w tworzeniu planu pracy szkoły.

  1. Organizacja życia kulturalnego:

- wyjazdy do kina, teatru, opery,

- organizacja happeningu  -  zdrowe odżywianie,

- przygotowanie haseł dobrego zachowania,

- organizowanie spotkań promujących czytelnictwo (noc w bibliotece, gra terenowa „Z książką w plecaku”,

- działalność koła teatralnego.

  1. Tworzenie i kultywowanie tradycji:

- comiesięczne spotkania o charakterze artystycznym ,

- kartki wykonane przez członków samorządu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Edukacji Narodowej,

- poczta walentynkowa,

- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.