^ Back to Top
today betting odds www.oddstake.com football dropping odds and tips

Rada Rodziców

rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:

 Dorota Janicka

 III bg

Wiceprzewodnicząca:

 Agnieszka Ciesielska

 III ag

Sekretarz:  

Barbara Cicha  II ag

Skarbnik:

 Aleksandra Wojciech
 II bg

członek:

Lucyna Wąsiak
 I z

członek:

 Irena Jazdon
 III z

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Przewodnicząca:    

 Irena Jazdon
III z

Zastępca:

 Iwona Wojciechowska
II z

Członek:

 Małgorzata Kowalewicz
 II ag