^ Back to Top
today betting odds www.oddstake.com football dropping odds and tips

Rada Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 

                                           Zarząd

Przewodniczący:

Waldemar Skrzypczak
kl. IV

Wiceprzewodnicząca:

   

Sekretarz:  

Barbara Cicha
 kl. VIII

Skarbnik:

 Ewelina Gąda
kl. III

                                    Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Alicja Jakubowska kl. VIa

Członek:

Małgorzata Czekała kl. VIII

Członek 

Joanna Józefowska kl. VIa

                Trójki Klasowe Rady Rodziców

kl. I 

Dagmara Ptak

Małgorzata Józefczak

Monika Kaźmierczak

kl. II

Karolina Pawlicka

Marzena Zając

kl. III

Ewelina Gąda

Daria Pelant

Aniela Zając

kl. IV

Waldemar Skrzypczak

Monika Woroch

Ewa Wojciech

kl. VIa

Alicja Jakubowska

Joanna Firlej

Marzena Skorupińska

kl. VIb

Monika Wolniczak

Regina Wojciech

Edyta Kaźmierska

kl. VIIa

Marzena Apolinarska

Paulina Michalewicz

Anna Skiba

kl. VIIb

Aldona Dekiert

Zofia Wolniczak

Daria Firlej

kl. VIII

Barbara Cicha

Beata Zapłata

Małgorzata Czekała

kl. Iz

Elżbieta Grochowa

Sylwia Radzieja

Kamila Kasperska

kl. IIz

Jolanta Kasperska

Paulina Andrys

Irena Wojciech