^ Back to Top
today betting odds www.oddstake.com football dropping odds and tips

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca:

Joanna Firlej
 

Wiceprzewodnicząca:

 Małgorzata Czekała
 

Sekretarz:  

 Aldona Dekiert
 

Skarbnik:

 Ewelina Gąda
kl. I

członek:

   

członek:

   

członek:

   

członek:

   

członek:

   

 

 

Rada Rodziców Branżowej Szkoły I stopnia

rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca:

 Dorota Janicka kl. I z

Wiceprzewodnicząca:

   

Sekretarz:  

   

Skarbnik:

   

członek:

   

członek:

   

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Przewodnicząca:    

   

Zastępca:

   

Członek: