^ Back to Top
today betting odds www.oddstake.com football dropping odds and tips

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca:

Joanna Firlej
 kl. IV a

Wiceprzewodnicząca:

 Małgorzata Czekała
kl. VI

Sekretarz:  

 Aldona Dekiert
 kl. V b

Skarbnik:

 Ewelina Gąda
kl. I

członek:

Sabina Budzińska 
kl. II

członek:

 Alicja Jakubowska
kl. IV a

członek:

 Agnieszka John
kl. IV b

członek:

 Marzena Apolinarska
kl. V a

członek:

Irena Jazdon kl. VII

członek:

 Justyna Rajman
kl. VIII

  Rada Rodziców Branżowej Szkoły I stopnia

rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca:

 Dorota Janicka kl. I z

Wiceprzewodnicząca:

 Beata Zapłata
kl. II z

Sekretarz:  

 Barbara Cicha
kl. III a 

Skarbnik:

 Aleksandra Wojciech
kl. III b

członek:

 Jolanta Kasperska
kl. Iz

członek:

 Iwona Wojciechowska
kl. III z