^ Back to Top

RADA PEDAGOGICZNA 2018/2019

Nauczany przedmiot

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I stopnia

Dyrektor

Lilla Kubicka Barbara Wilińska

Język polski  

Agata Sadowska-Nędza

Dorota Pytlik

Aldona Przybylska

Agata Sadowska-Nędza

Dorota Pytlik

 

Język angielski          

 Joanna Owsianikow
 Joanna Owsianikow

Język niemiecki    

 Wanda Wojciechowska

Historia       

Sylwia Kolman

Lilla Kubicka

 Sylwia Kolman

Wiedza o społeczeństwie   

 Lilla Kubicka
 Sylwia Kolman

Matematyka  

Bożena Bura

Helena Rękoś

Krystyna Walkowska

  Bożena Bura

Przyroda

Anna Walkowska -----

Fizyka  

 Barbara Wilińska
 

Chemia

 Dorota Wolniczak
 

Biologia 

 Dorota Wolniczak
 

Geografia  

 Sławomir Klamka
 

Informatyka  

 Sławomir Klamka

Zajęcia techniczne  

 -----
 Alina Nowak

Zajęcia artystyczne

 -----  Alina Nowak

Muzyka

 Alina Nowak -----

Plastyka

 Alina Nowak -----

Technika      

 Alina Nowak
-----

Wychowanie fizyczne  

Małgorzata Adamczak-Mindak

Patryk Polaszewski

Wychowanie do życia w rodzinie

 Lilla Kubicka

Religia    

Anna Walachowska

Tomasz Krall

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Tomasz Krall

Podstawy przedsiębiorczości     

 -----  Anna Walachowska

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Wojciech

Małgorzata Zielnica

 -----

Pedagog szkolny    

 Anna Bożek
 Dorota Pytlik

Logopeda

 Dorota Pytlik
 -----
Bibliotekarz    Aldona Defitowska

Świetlica  

Anna Menzel-Waligóra

Anna Bożek

Tomasz Krall

Małgorzata Zielnica

Magdalena Wojciech

Sylwia Kolman

Aldona Defitowska