^ Back to Top

RADA PEDAGOGICZNA 2018/2019

Nauczany przedmiot/funkcja

Imię i nazwisko nauczyciela

Dyrektor

Barbara Wilińska

Wicedyrektor

Anna Walachowska

Kierownik szkolenia praktycznego

Aldona Defitowska

Język polski  

Agata Sadowska-Nędza

Dorota Pytlik

Aldona Przybylska

Język angielski          

Joanna Owsianikow

Anna Bożek

Język niemiecki    

 Wanda Wojciechowska

Historia       

Sylwia Kolman

Lilla Kubicka

Wiedza o społeczeństwie   

Sylwia Kolman

 Lilla Kubicka

Matematyka  

Bożena Bura

Helena Rękoś

Krystyna Walkowska

Przyroda

Anna Walkowska

Fizyka  

 Barbara Wilińska
 

Chemia

 Dorota Wolniczak
 

Biologia 

 Dorota Wolniczak
 

Geografia  

 Sławomir Klamka
 

Informatyka  

 Sławomir Klamka

Zajęcia techniczne  

 Alina Nowak

Zajęcia artystyczne

 Alina Nowak

Muzyka

 Alina Nowak

Plastyka

 Alina Nowak

Technika      

 Alina Nowak

Wychowanie fizyczne  

Małgorzata Adamczak-Mindak

Patryk Polaszewski

Wychowanie do życia w rodzinie

 Lilla Kubicka

Religia    

Anna Walachowska

Tomasz Krall

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Tomasz Krall

Podstawy przedsiębiorczości     

 Anna Walachowska

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Wojciech

Małgorzata Zielnica

Pedagog szkolny    

 Anna Bożek

Dorota Pytlik

Logopeda

 Dorota Pytlik
Bibliotekarz    Aldona Defitowska

Świetlica  

Anna Menzel-Waligóra

Anna Bożek

Lilla Kubicka

Tomasz Krall

Małgorzata Zielnica

Magdalena Wojciech