^ Back to Top

RADA PEDAGOGICZNA 2020/2021

Nauczany przedmiot/funkcja

Imię i nazwisko nauczyciela

Dyrektor

Barbara Wilińska

Kierownik szkolenia praktycznego

Anna Walachowska

Język polski  

Agata Sadowska-Nędza

Dorota Pytlik

Język angielski          

Anna Bożek

Tomasz Kutkowski

Język niemiecki

Wanda Wojciechowska

Historia       

Sylwia Kolman

Wiedza o społeczeństwie   

Sylwia Kolman

Matematyka  

Bożena Bura

Krystyna Walkowska

Fizyka  

Barbara Wilińska
 

Chemia

Dorota Wolniczak
 

Biologia 

Dorota Wolniczak
 

Geografia  

Sławomir Klamka
 

Przyroda

Sławomir Klamka

Informatyka  

Sławomir Klamka

Muzyka

 Alina Nowak

Plastyka

 Alina Nowak

Technika      

 Alina Nowak

Wychowanie fizyczne  

Małgorzata Adamczak-Mindak

Patryk Polaszewski

Wychowanie do życia w rodzinie

 Aldona Defitowska

Religia    

Anna Walachowska

Tomasz Krall

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tomasz Krall

Podstawy przedsiębiorczości     

 Anna Walachowska

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Wojciech

Małgorzata Zielnica

Renata Zielnica

Pedagog szkolny    

Anna Bożek

Dorota Pytlik

Logopeda

Dorota Pytlik
Bibliotekarz    Aldona Defitowska

Świetlica  

Anna Bożek

Sylwia Kolman

Małgorzata Zielnica

Renata Zielnica

Patryk Polaszewski

Anna Walachowska

Tomasz Krall