^ Back to Top

RADA PEDAGOGICZNA 2017/2018

Dyrektor                                              

Barbara Wilińska

Język polski                                        

Agata Sadowska-Nędza,
Dorota Pytlik

Język angielski                                   

Joanna Stanek w zastępstwie za Joannę Owsianikow

Język niemiecki                                  

Wanda Wojciechowska

Historia                                               

Lilla Kubicka w zastępstwie za Sylwię Kolman

Wiedza o społeczeństwie                     

Lilla Kubicka w zastępstwie za Sylwię Kolman

Matematyka                                        

Bożena Bura

Fizyka                                                 

Barbara Wilińska

Chemia                                               

Dorota Wolniczak

Biologia                                               

Dorota Wolniczak

Geografia                                            

Sławomir Klamka

Informatyka                                     

Sławomir Klamka

Zajęcia techniczne                                         

Alina Nowak

Zajęcia artystyczne                             

Alina Nowak

Wychowanie fizyczne                          

Małgorzata Adamczak – Mindak,

Małgorzata Rabiej w zastępstwie za Patryka Polaszewskiego

Wychowanie do życia w   rodzinie         

Lilla Kubicka

Religia                                                 

Anna Walachowska
Tomasz Krall

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tomasz Krall

Podstawy Przedsiębiorczości                          

Anna Walachowska

Pedagog szkolny                                       

Dorota Pytlik w zastępstwie za Marka Frąckowiaka

Bibliotekarz   

Aldona Defitowska

Świetlica           

Dorota Pytlik