^ Back to Top

Szkolny zestaw podręczników

  Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników - otwórz

Wykaz podręczników do religii - otwórz

 

Szkolny zestaw podręczników i wykaz ćwiczeń

Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019

 

Szkolny zestaw podręczników i wykaz ćwiczeń do klas III gimnazjum - otwórz

Szkolny zestaw podręczników do klas: I i II branżowej szkoły oraz III zsz - otwórz

Szkolny zestaw programów nauczania - otwórz

 

 

 Instrukcja:

W celu prawidłowego otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader.

Jeżeli chcemy otworzyć plik klikamy lewym przyciskiem myszy na napis otwórz .

Jeżeli chcemy zapisać plik na komputerze wykonujemy następujące czynności:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na napis "otwórz"

2. Wybieramy z menu kontekstowego (menu podęcznego) - Zapisz element docelowy jako...

3. Wskazujemy miejsce docelowe w którym chcemy zapisać plik np. Pulpit.

4. Klikamy na przycisk Zapisz.