^ Back to Top

 Plan zajęć obowiązkowych

obowiązuje od 1 września 2021 r. - otwórz

 Plan zajęć dodatkowych

obowiązuje od 27 września 2021 r. - otwórz

 

lekcje muzyki - sala 109,   lekcje informatyki - sala 4,   lekcje w-f - sala gimnastyczna

 

Instrukcja:

W celu prawidłowego otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader

Jeżeli chcemy otworzyć plik klikamy lewym przyciskiem myszy na wybrany Plan lekcji.

Jeżeli chcemy zapisać plik na komputerze wykonujemy następujące czynności:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrany Plan lekcji.

2. Wybieramy z menu kontekstowego (menu podrecznego) - Zapisz element docelowy jako...

3. Wskazujemy miejsce docelowe w którym chcemy zapisać plik np. Pulpit.

4. Klikamy na przycisk Zapisz.