^ Back to Top

O szkole

O szkole

   Od 01 września 2017 roku nasza szkoła funkcjonuje pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich.  To placówka z wieloletnią tradycją, przyjazna i bezpieczna dla ucznia. W jej skład wchodzą:

Gimnazjum (klasy III)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy III)

Branżowa Szkoła I stopnia (klasa I i II)

   Obecnie kształci się w niej 84 uczniów w 5 oddziałach. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z dostępem do internetu, czytelnię z Internetowym Centrum Multimedialnym, salę multimedialną oraz nowoczesną salę gimnastyczną. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: dydaktycznych, sportowych, artystycznych.

   Od 1 września 2018 roku funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Brennie. Obecnie kształci się w niej 167 uczniów w 9 oddziałach.

   Kadra nauczycielska dysponuje wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i bogatym doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym.

   Nasza szkoła szczyci się wysokim poziomem organizacyjnym ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych i powiatowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska.

   Atutami szkoły są: kameralność, łatwy dojazd, powszechnie pozytywne opinie pracodawców o wiedzy i umiejętnościach naszej młodzieży, zajęcia wyrównawcze, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, metody nauczania dostosowane do możliwości poznawczych ucznia, biblioteka z czytelnią i dostępem do Internetu, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów i technologii informacyjnych, hala sportowa, doświadczeni, zorganizowani i wyróżniający się nauczyciele.
Placówka dba o dobre tradycje szkoły:
-corocznie organizujemy Gminne Obchody Zakończenia Powstania Wielkopolskiego połączone z Dniem Patrona
-przygotowujemy dla społeczności lokalnej przedstawienia teatralne
-kwestujemy na rzecz potrzebujących
-bierzemy udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

    Nadrzędną misją naszej szkoły jest zaopatrzenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby mógł  kontynuować naukę. Swoją fachową pomocą służy szkolny doradca zawodowy, corocznie odbywają się wyjazdy do Centrum Planowania Kariery Zawodowej. Z posiadanych przez szkołę informacji wynika, że wielu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej podejmuje dalsze kształcenie, prowadzi własne zakłady rzemieślnicze bądź pracuje za granicą. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu młodym ludziom dobrego startu w wyuczonym zawodzie.


 

Biblioteka i czytelnia

Oferujemy:
• korzystanie z zasobów biblioteki uczniom, nauczycielom i rodzicom,
• 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, drukarki i skanera ,
• wszystkim czytelnikom służymy pomocą w wyszukiwaniu książek na dany temat,
• pomoc w korzystaniu z księgozbioru podręcznego w skład, którego wchodzą najnowsze encyklopedie, leksykony, słowniki oraz czasopisma,
• cichą i przytulną czytelnię, która sprzyja nauce i pracy z książką,
• wykazy nowości eksponowane w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu,
• koło biblioteczne dla uczniów,
• oraz miłą i fachową obsługę.
Godziny pracy biblioteki, regulaminy oraz informacje o nowościach dostępne są również na szkolnej stronie internetowej w zakładce „BIBLIOTEKA”.

Serdecznie Zapraszamy !


Pracownia komputerowa

   W naszej szkole funkcjonuje obecnie pracownia komputerowa, która wyposażona jest w 24 stanowiska komputerowe, sieć informatyczną, a także projektor multimedialny i ekran. Wszystkie komputery posiadają stały i szybki dostęp do Internetu. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z drukarki oraz skanera.
    Sprzęt i oprogramowanie, z którego korzystamy daje duże możliwości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych. Uczniowie uczą się programów użytkowych: edytora grafiki, tekstu, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych oraz prezentacji multimedialnych. Poznają również elementy programowania i algorytmiki.
    Zajęcia prowadzone w pracowni dotyczą technologii informacyjnej i multimedialnej, wyszukiwania informacji oraz budowy komputera, poznawania systemu operacyjnego i środowiska Windows.
    Współczesna technologia informacyjna, która wyrosła na komputerach, ma obecnie olbrzymi wpływ na życie człowieka. Oczekiwania od dzisiejszej szkoły to przede wszystkim pomaganie uczniom w zdobywaniu przez nich wykształcenia. Ponieważ część tego wykształcenia stanowi przygotowanie do życia we współczesnym świecie, który trudno sobie wyobrazić bez komputerów, dlatego w edukacji dzieci i młodzieży musi być uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności, który wiąże się z technologią informacyjną. Tylko wtedy szkoła ma szansę przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.