^ Back to Top

O szkole

Pracownia komputerowa

   W naszej szkole funkcjonuje obecnie pracownia komputerowa, która wyposażona jest w 24 stanowiska komputerowe, sieć informatyczną, a także projektor multimedialny i ekran. Wszystkie komputery posiadają stały i szybki dostęp do Internetu. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z drukarki oraz skanera.
    Sprzęt i oprogramowanie, z którego korzystamy daje duże możliwości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych. Uczniowie uczą się programów użytkowych: edytora grafiki, tekstu, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych oraz prezentacji multimedialnych. Poznają również elementy programowania i algorytmiki.
    Zajęcia prowadzone w pracowni dotyczą technologii informacyjnej i multimedialnej, wyszukiwania informacji oraz budowy komputera, poznawania systemu operacyjnego i środowiska Windows.
    Współczesna technologia informacyjna, która wyrosła na komputerach, ma obecnie olbrzymi wpływ na życie człowieka. Oczekiwania od dzisiejszej szkoły to przede wszystkim pomaganie uczniom w zdobywaniu przez nich wykształcenia. Ponieważ część tego wykształcenia stanowi przygotowanie do życia we współczesnym świecie, który trudno sobie wyobrazić bez komputerów, dlatego w edukacji dzieci i młodzieży musi być uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności, który wiąże się z technologią informacyjną. Tylko wtedy szkoła ma szansę przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.