^ Back to Top

O szkole

O szkole

   Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich to placówka z wieloletnią tradycją, przyjazna i bezpieczna dla ucznia. W jej skład wchodzą:

Szkoła Podstawowa (klasy I - VIII)

Branżowa Szkoła I stopnia (klasa I i III)

   Obecnie kształci się w niej 198 uczniów w 11 oddziałach. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z dostępem do internetu, czytelnię oraz nowoczesną salę gimnastyczną.

    Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: dydaktycznych, sportowych, artystycznych.

    Kadra nauczycielska dysponuje wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i bogatym doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym.

   Nasza szkoła szczyci się wysokim poziomem organizacyjnym ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych i powiatowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska.

   Atutami szkoły są: kameralność, łatwy dojazd, powszechnie pozytywne opinie pracodawców o wiedzy i umiejętnościach naszej młodzieży, zajęcia wyrównawcze, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, metody nauczania dostosowane do możliwości poznawczych ucznia, biblioteka z czytelnią i dostępem do Internetu, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów i technologii informacyjnych, hala sportowa, doświadczeni, zorganizowani i wyróżniający się nauczyciele.

Placówka dba o dobre tradycje szkoły:
- corocznie organizujemy Gminne Obchody Zakończenia Powstania Wielkopolskiego połączone z Dniem Patrona,
- przygotowujemy dla społeczności lokalnej przedstawienia teatralne,
- kwestujemy na rzecz potrzebujących,
- bierzemy udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

    Nadrzędną misją naszej szkoły jest zaopatrzenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby mógł  kontynuować naukę. Swoją fachową pomocą służy szkolny doradca zawodowy. Współpracujemy z Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. Z posiadanych przez szkołę informacji wynika, że wielu absolwentów szkoły zawodowej i branżowej I stopnia podejmuje dalsze kształcenie, prowadzi własne zakłady rzemieślnicze bądź pracuje za granicą. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu młodym ludziom dobrego startu w wyuczonym zawodzie.