^ Back to Top

O szkole

O szkole

   Od 01 września 2017 roku nasza szkoła funkcjonuje pod nazwą Branżowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich.  To placówka z wieloletnią tradycją, przyjazna i bezpieczna dla ucznia. W jej skład wchodzą:

Gimnazjum (klasy III)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy III)

Branżowa Szkoła I stopnia (klasa I i II)

   Obecnie kształci się w niej 84 uczniów w 5 oddziałach. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z dostępem do internetu, czytelnię z Internetowym Centrum Multimedialnym, salę multimedialną oraz nowoczesną salę gimnastyczną. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: dydaktycznych, sportowych, artystycznych.

   Od 1 września 2018 roku funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Brennie. Obecnie kształci się w niej 167 uczniów w 9 oddziałach.

   Kadra nauczycielska dysponuje wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i bogatym doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym.

   Nasza szkoła szczyci się wysokim poziomem organizacyjnym ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych i powiatowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnego środowiska.

   Atutami szkoły są: kameralność, łatwy dojazd, powszechnie pozytywne opinie pracodawców o wiedzy i umiejętnościach naszej młodzieży, zajęcia wyrównawcze, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, metody nauczania dostosowane do możliwości poznawczych ucznia, biblioteka z czytelnią i dostępem do Internetu, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów i technologii informacyjnych, hala sportowa, doświadczeni, zorganizowani i wyróżniający się nauczyciele.
Placówka dba o dobre tradycje szkoły:
-corocznie organizujemy Gminne Obchody Zakończenia Powstania Wielkopolskiego połączone z Dniem Patrona
-przygotowujemy dla społeczności lokalnej przedstawienia teatralne
-kwestujemy na rzecz potrzebujących
-bierzemy udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

    Nadrzędną misją naszej szkoły jest zaopatrzenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby mógł  kontynuować naukę. Swoją fachową pomocą służy szkolny doradca zawodowy, corocznie odbywają się wyjazdy do Centrum Planowania Kariery Zawodowej. Z posiadanych przez szkołę informacji wynika, że wielu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej podejmuje dalsze kształcenie, prowadzi własne zakłady rzemieślnicze bądź pracuje za granicą. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu młodym ludziom dobrego startu w wyuczonym zawodzie.