^ Back to Top

Logopeda

Zajęcia z logopedii prowadzi Pani Dorota Pytlik

Ważny od 1 lutego  2019r.

Plan pracy logopedy szkolnego

   poniedziałek

wtorek

 środa

czwartek

 piątek

 11:40 - 12:40  ------

 12:40 - 13:40

14:35 - 15:05

14:35 - 15:05 11:40 - 12:40 

Szanowni  Rodzice!

     Rozwój mowy jest bardzo ważną umiejętnością, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym tempie.

     Uczeń pierwszej klasy powinien wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Warto sobie zdać sprawę, że prawidłowa wymowa ma ogromny wpływ na powodzenie w nauce czytania i pisania, dlatego też bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność terapii uzależniona jest

w dużym stopniu od Was, Rodzice!

Organizacja zajęć

     Logopeda we wrześniu przeprowadza przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas pierwszych służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Podczas terapii logopeda współpracuje z rodzicami dzieci i nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów na zajęcia, których program uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia.

     Każde dziecko, przychodząc na zajęcia logopedyczne, powinno być wyposażone w zeszyt A4 lub A5, na którego kartkach zapisywane lub wklejane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu.

Na czym polega terapia logopedyczna?

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą:

-  długość i siłę wydechu, prawidłowy tor oddechowy;

- usprawniane narządów artykulacyjnych: języka, warg, żuchwy, podniebienia;

- słuch fonemowy i fonetyczny;

- rozumienie i nadawanie komunikatów;

- poprawną dykcję;

- prawidłową wymowę wywołanych głosek, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.

 

 

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje:

  • czas rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;
  • systematyczność uczęszczania na zajęcia;
  • przygotowanie do zajęć (przynoszenie zeszytu z przygotowanym materiałem zadanym do utrwalenia w domu).
  •  wytrwała kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda;
  • zaangażowanie ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na zajęciach i w domu;
  • zainteresowanie i współpraca rodziców.

 Jak prowadzić terapię w domu?

Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Konieczne jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.

 Zachęcam do zapoznania się ze wskazówkami dla rodziców w dodatkowych załącznikach.

1. Jak motywować ? - otwórz 1,  otwórz 2

2. Fakty i Mity - otwórz 1, otwórz 2,

3. Zabawy z dzieckiem - otwórz