^ Back to Top

Kryteria oceniania

Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

obowiązujące w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

Język polski kl. IV - otwórz

Język polski - kl. V - otwórz

Język polski kl. VI - otwórz

Język polski kl. VII - otwórz

Język polski kl. VIII - otwórz

Język polski kl. Iz - otwórz

Historia - szkoła podstawowa - otwórz

Historia - branżowa szkoła I stopnia - otwórz

Wos - szkoła podstawowa - otwórz

Wos - branżowa szkoła I stopnia - otwórz