^ Back to Top

Konkursy

Konkurs plastyczny - MOJA MAMA

Cel konkursu

- Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu,

- Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych,

- Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy
 Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- uczniowie szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu „Moja mama”,

 - Na odwrocie pracy powinny znajdować  się następujące informacje: imię i nazwisko, kat. wiekowa, nr kontaktowy. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców  lub prawnych  opiekunów na uczestnictwo w konkursie.

- Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1).

Format pracy

- A4 lub A3,

- technika dowolna,

  Prace prosimy przynosić do sekretariatu szkoły

do dnia 6 maja 2019r, wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica.

Pełny regulamin konkursu - otwórz

Załącznik nr 1 - otwórz