^ Back to Top

Konkursy

 Konkurs plastyczny - Wiosna w lesie

Nadleśnictwo Włoszakowice informuje, że konkurs "Wiosna w lesie"zostaje przedłużony do 30 października 2020 r.


 

Konkurs plastyczny z okazji 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu  ”Wiosna w lesie”

 Cel konkursu:

- prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą i lasem,

- zwrócenie uwagi na piękno polskiej przyrody oraz zmiany jakie zachodzą wiosną w lesie.

 

W ramach konkursu należy wykonać prace, których tematem głównym będzie „Wiosna w lesie”. Prace powinny nawiązywać do lasu, jego elementów, przedstawiać zmiany, które można zauważyć wiosną na terenach leśnych.

 

 Warunki konkursu:

- format prac: maksymalnie A4,

- technika malarska dowolna (malarstwo, rysunek, wydzieranki – prace muszą być płaskie),

- ilość prac przygotowanych przez autora – 1 (tylko prace indywidualne, nie grupowe),

- każda praca powinna zawierać tabelę z załącznika nr 1,

- każda placówka (przedszkole, szkoła podstawowa) przeprowadzi wewnętrzne eliminacje i złoży maksymalnie 3 najlepsze prace z każdej kategorii (prace przyjmowane są od przedstawicieli placówek, nie od osób fizycznych).

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Alina Nowak.

Prace należy dostarczyć do dnia 15 października 2020r.

Regulamin konkursu - otwórz

Załącznik nr 1 (wypełnioną kartę należy dołączyć do pracy) - otwórz