^ Back to Top

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Wydarzenie

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Branżowa Szkoła

Okres I

 1.09.2018r. – 13.01.2019r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                            3.09.2018r. 
Termin wypełniania przez wychowawców dokumentacji szkolnej (arkusze, teczki wychowawcy, dziennik elektroniczny)                                             7.09.2018r.
Termin przekazania planów dydaktycznych w formie elektronicznej                                            28.09.2018r.
Termin przekazania kryteriów oceniania    w formie papierowej                                            10.09.2018r.
Złożenie opinii i orzeczeń oraz wniosków rodziców o dostosowanie warunków egzaminów zewnętrznych                                          do 30.09.2018r.
Złożenie deklaracji wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny                ---       do 30.09.2018r.               ---

Pasowanie pierwszoklasistów

9.10.2018r.

---

---

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018r.

Dzień Biblioteki Szkolnej 26.10.2018r.

11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości

9.11.2018r.

 

Dzień Wróżb Andrzejkowych 30.11.2018r.
Złożenie deklaracji na egzamin zawodowy ---  --- do 22.12.2018r.

Jasełka

21.12.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2018r.
Wystawienie ocen za I okres do 10.01.2019r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 13.01.2019r.

Próbny egzamin zewnętrzny

12.2018r. 01.2019r.  05.2019r.
Ferie zimowe 14.01 - 27.01.2019r.
Okres II 14.01.2019r. – 31.08.2019r.
Dzień Patrona Szkoły 15.02.2019r.
Rekolekcje wielkopostne 27-29.03.2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 - 23.04.2019r.
Egzamin zewnętrzny 15-17.04.2019r. 10-12.04.2019r. 

18.06.2019r.

21.06 - 4.07.2019r.

Konstytucja 3 Maja 29.04.2019r.
Dzień Zdrowia 1.04.2019r.
Dzień Dziecka 3.06.2019r.
Podanie do wiadomości ocen przewidywanych 7.06.2019r.
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.10.2018r.

02.11.2018r.

12.04.2019r.

15-17.04.2019r.

02.05.2019r.

03.06.2019r.           

12.10.2018r.

02.11.2018r.

17.04.2019r.

02.05.2019r.

03.06.2019r.                  

12.10.2018r.

02.11.2018r.

12.04.2019r.

02.05.2019r.

03.06.2019r.

18.06.2019r.