^ Back to Top

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Wydarzenie

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła

I stopnia

Okres I

 1.09.2020 r. – 31.01.2021 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 r. 
Termin wypełniania przez wychowawców dokumentacji szkolnej (arkusze, teczki wychowawcy, dziennik elektroniczny) 05.09.2020 r.
Termin przekazania planów dydaktycznych w formie elektronicznej 07.09.2020 r.
Termin przekazania kryteriów oceniania w formie papierowej 07.09.2020 r.
Złożenie opinii i orzeczeń oraz wniosków rodziców o dostosowanie warunków egzaminów zewnętrznych

do 30.09.2020 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

28.09.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2020 r.

11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości

09.11.2020 r.

Złożenie deklaracji na egzamin zawodowy --- do 31.01.2021 r.

Jasełka

22.12.2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020 r.
Wystawienie ocen za I okres do 27.01.2021 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 10.01.2021 r.

Próbny egzamin zewnętrzny

12.2020 r. 05.2021 r.
Ferie zimowe 15.02.2021 r. - 28.02.2021 r.
Okres II 01.02. 2021 r. – 31.08.2021 r.
Dzień Patrona Szkoły 12.02.2021 r.
Rekolekcje wielkopostne 17-19.03.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06.04.2021 r.
Egzamin zewnętrzny 25 - 27.05.2021 r.

22.06. 2021 r.

Majowe Święta
30.04.2021 r.
Dzień Dziecka 01.06.2021 r.
Podanie do wiadomości ocen przewidywanych 11.06.2021 r.
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 r.

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2020 r.

04.01.2021 r.

05.01.2021 r.

25.05.2021 r.

26.05.2021 r.

27.05.2021 r.

01.06.2021 r.

04.06.2021 r.

02.11.2020 r.

04.01.2021 r.

05.01.2021 r.

27.05.2021 r.

01.06.2021 r.

04.06.2021 r