^ Back to Top

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Wydarzenie

Gimnazjum

Branżowa Szkoła

Okres I 01.09.2017r. – 26.01.2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 04.09.2017r.
Kontrola stanu technicznego budynków szkoły

31.08.2017r.

23.02.2018r.
Termin wypełnienia przez wychowawców dokumentacji szkolnej (arkusze, teczki wychowawcy, dziennik elektroniczny) 08.09.2017r.

Termin składania planów dydaktycznych i kryteriów oceniania:

          - okres I

          - okres II

 

29.09.2017r.

26.02.2017r.

 

Termin składania planów pracy wychowawczej i tematyki godzin wychowawczych (w teczkach wychowawcy) 29.09.2017r.

Złożenie deklaracji wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny

do 30.09.2017r.

-

Złożenie opinii i orzeczeń oraz wniosków rodziców o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego

do 30.09.2017r.

-

Dzień Edukacji Narodowej

10.10.2017r.

Dzień Biblioteki Szkolnej 31.10.2017r.

11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości

11.11.2017r.

 

Dzień Wróżb Andrzejkowych 30.11.2017r.
Złożenie deklaracji na egzamin zawodowy - do 22.12.2017r.

Jasełka

22.12.2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2017r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14.01.2018r.

Wystawienie ocen za I okres

25.01.2018r.

Próbny egzamin gimnazjalny

01.2018r. -
Ferie zimowe 12.02-25.02.2018r.
Okres II 29.01.2018r. – 31.08.2018r.
Dzień Patrona Szkoły 09.02.2018r.
Rekolekcje   wielkopostne 21-23.03.2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018r.
Egzamin gimnazjalny 18-20.04.2018r. -
Konstytucja 3 Maja 30.04.2018r.
Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 05.2018r.
Obchody Dnia Europejskiego   -
Dzień Dziecka i Dzień Zdrowia 30.05.2018r.
 Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego  4-6.06.2018r. -
 Podanie do wiadomości ocen przewidywanych  08.06.2018r. 
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

       - część teoretyczna

       - część praktyczna
 -

19.06.2018r.

22.06 – 04.07.2018r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22.06.2018r. 
 Ferie letnie  23.06-31.08.2018r.
 Egzaminy poprawkowe sierpień 2018r.