Rozmiar czcionek:
Zwiększ kontrast
^ Back to Top

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Wydarzenie

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła

I stopnia

Okres I

 1.09.2023 r. – 28.01.2024 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023 r. 
Termin wypełniania dokumentacji szkolnej (arkusze, teczki wychowawcy, dziennik elektroniczny) obowiązujących od 1 września (25.09.2023 r.) oraz dzienników specjalistów
04.09.2023 r. (25.09.2023 r.)
Termin przekazania planów dydaktycznych w formie elektronicznej 08.09.2023 r.
Termin przekazania kryteriów oceniania w formie elektronicznej
08.09.2023 r.
Zagospodarowanie wszystkich gazetek i gablot ściennych w klasach i na korytarzach

do 11.09.2023 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

28.09.2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2023 r.

11 listopada – Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2023 r.

Złożenie deklaracji na egzamin zawodowy --- ---

Jasełka

22.12.2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2023 r.
Wystawienie ocen za I okres

do 25.01.2024 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 01.2024 r.

Próbny egzamin zewnętrzny

------------
 maj 2024 r.
Ferie zimowe 12.02.2024 r. - 25.02.2024 r.
Okres II 29.01.2024 r. – 31.08.2024 r.
Dzień Patrona Szkoły
09.02.2024 r.
Rekolekcje wielkopostne  
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. - 02.04.2024 r.
Egzamin zewnętrzny  --------------

3-19.06.2024 r.

Majowe Święta
30.04.2024 r.
Dzień Dziecka 03.06.2024 r.
Podanie do wiadomości ocen przewidywanych/wystawienie ocen rocznych
05.06.2024 r. / 12.06.2024 r.
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024 r.

Dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.10.2023 r.

02 i 03.11.2023 r.

02.05.2024 r.

31.05.2024 r.

20.06.2024 r.

 

30, 31.10.2023 r.

egzamin zawodowy

(1 dzień - czerwiec 2024 r.)