^ Back to Top

 

 Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi

Pani Anna Walachowska - wicedyrektor szkoły

Ważny od 1 lutego  2019r.

Plan pracy Doradcy Zawodowego

 

poniedziałek

 

wtorek

 

 

środa

 

czwartek

 

 

piątek

10:30 - 11:30  9:00 - 11:30
 9:50 - 10:50

9:00 - 10:00

 ------

 

Kierownikiem szkolenia praktycznego jest Pani Aldona Defitowska

Plan pracy kierownika szkolenia praktycznego

 

poniedziałek

 

wtorek

 

 

środa

 

czwartek

 

 

piątek

 ------

8:00 - 15:00   ------  14:20 - 15:20
 ------

 

 

Celem doradztwa zawodowego jest: 

- przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności

  zawodowej,

- wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,

- umiejętność określenia własnych predyspozycji i zainteresowań,

- dostarczenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.