^ Back to Top

 

 Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi

Pani Anna Walachowska - Kierownik Szkolenia Praktycznego

Ważny od 1 września 2018r.

Plan pracy Doradcy Zawodowego

 

poniedziałek

 

wtorek

 

 

środa

 

czwartek

 

 

piątek

10:00 - 12:30  ------   9:50 - 10:50

9:40 - 10:40

12:45 - 13:45 

 ------

Plan pracy Kierownika Szkolenia Praktycznego

 

poniedziałek

 

wtorek

 

 

środa

 

czwartek

 

 

piątek

 ------

7:00 - 15:00   ------  ------  ------

 

 

Celem doradztwa zawodowego jest: 

- przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności

  zawodowej,

- wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,

- umiejętność określenia własnych predyspozycji i zainteresowań,

- dostarczenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.