^ Back to Top

Ważny od 1 września 2017r.

 Doradztwo zawodowe

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzi

Pani Anna Walachowska - Kierownik Szkolenia Praktycznego

Godziny zajęć w roku szkolnym 2017/2018

 Poniedziałek w godz. 9:30 - 12:30

Środa w godz. 8:00 - 10:30, 12:00 - 13:30 i 14:30 - 15:20

Czwartek w godz. 7:00 - 8:00 i 9:00 - 11:00

Piątek w godz. 9:40 - 10:40 i 12:50 - 13:30

 

Celem doradztwa zawodowego jest: 

- przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności

  zawodowej,

- wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych,

- umiejętność określenia własnych predyspozycji i zainteresowań,

- dostarczenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.