^ Back to Top

Instrukcja pierwszego logowania do Microsoft 365 - otwórz

Procedura bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzanych konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej - otwórz

Procedura bezpieczeństwa  w trakcie korzystania z biblioteki szkolnej - otwórz

Procedura bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzanych konsultacji indywidualnych dla uczniów  szkoły podstawowej - otwórz

E-dziennik instrukcja dla rodziców - otwórz

Usprawiedliwienie nieobecności - otwórz

Zwolnienie - otwórz

 

Statut Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie - otwórz

Plan Pracy Szkoły  - otwórz

Program wychowawczo - profilaktyczny - otwórz

Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej - otwórz

Regulamin Świetlicy Szkolnej - otwórz

Regulamin wycieczek - otwórz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych - otwórz

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu - otwórz

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego - otwórz

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - otwórz

Szkolny Zestaw podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych 2019/2020 - SP otwórz, BS otwórz

Szkolny zestaw programów nauczania - otwórz

Linki do podstawy programowej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

 

 Instrukcja:

W celu prawidłowego otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader.

Jeżeli chcemy otworzyć plik klikamy lewym przyciskiem myszy na napis otwórz pdf.

Jeżeli chcemy zapisać plik na komputerze wykonujemy następujące czynności:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na napis "otwórz pdf"

2. Wybieramy z menu kontekstowego (menu podrecznego) - Zapisz element docelowy jako...

3. Wskazujemy miejsce docelowe w którym chcemy zapisać plik np. Pulpit.

4. Klikamy na przycisk Zapisz.