^ Back to Top

Statut Szkoły - otwórz

Plan Pracy Szkoły 2017/2018 - otwórz

Program wychowawczo - profilaktyczny - otwórz

Dni Wolne - otwórz

 

Linki do podstawy programowej

- https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci.html

- http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

E-dziennik instrukcja dla rodziców - otwórz

Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej - otwórz

Regulamin Świetlicy Szkolnej - otwórz

Regulamin wycieczek - otwórz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych - otwórz

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Brennie - otwórz

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego - otwórz

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych - otwórz

 

Usprawiedliwienie nieobecności - otwórz

Zwolnienie - otwórz

 

 

 

 

 

Instrukcja:

W celu prawidłowego otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader.

Jeżeli chcemy otworzyć plik klikamy lewym przyciskiem myszy na napis otwórz pdf.

Jeżeli chcemy zapisać plik na komputerze wykonujemy następujące czynności:

1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na napis "otwórz pdf"

2. Wybieramy z menu kontekstowego (menu podrecznego) - Zapisz element docelowy jako...

3. Wskazujemy miejsce docelowe w którym chcemy zapisać plik np. Pulpit.

4. Klikamy na przycisk Zapisz.