^ Back to Top

SZANOWNI   RODZICE !

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców.

Realizacja wielu przedsięwzięć związanych ze szkołą jest uzależniona od stanu konta Rady Rodziców.

Wpłaty można dokonać u wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły.

 

W roku szkolnym 2018//2019 składka na Radę Rodziców

zarówno w Szkole Podstawowej jak i Branżowej Szkole I stopnia 

wynosi 20 zł. za każdego ucznia na cały rok.

Serdecznie dziękujemy

Rada Rodziców