^ Back to Top

 

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nasza szkoła również wzięła udział w tej akcji. Uczniowie klasy II branżowej zakasali rękawy i posprzątali teren koło jeziora w Brennie. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i liczymy, że w następnym roku będzie nas więcej.