^ Back to Top

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     27 września odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym  przebiegiem czuwała profesjonalna komisja wyborcza. W tajnym i demokratycznym głosowaniu zwyciężyła Roksana Jazdon z klasy VIII. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy pomyślności oraz powodzenia. 

Anna Bożek