^ Back to Top

2017/2018

Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego

 

W dniu 26 września 2017r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosy oddawano  pod nadzorem Komisji Wyborczej, w składzie :

Norbert Dźwigała, Klaudia Wąsiak, Dominika Szunejko.

Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości, że:

- uprawnionych do głosowania było 138 uczniów,

- oddano głosów 109, co stanowi 79 % uprawnionych do głosowania,

-  Przewodniczącym S.U. w roku szkolnym 2017/2018, uzyskując największą liczbę głosów, została:

Brygida Kowalaszek

Życzymy owocnej pracy i  ambitnej realizacji zaproponowanego planu pracy.

Dorota Pytlik